Rekenproblemen


Wanneer de rekenontwikkeling van uw kind stagneert, biedt JESRI verschillende mogelijkheden:
  1. Rekenonderzoek / dyscalculieonderzoek
  2. Individuele begeleiding
  3. Diverse rekencursussen in groepsverband

1. Het onderzoek
Tijdens het rekenonderzoek bekijken wij wat de oorzaken van de rekenproblemen of stoornissen zijn. Het onderzoek mondt uit in een onderzoeksverslag wat wordt besproken in een eindgesprek. In het verslag staan ook handelingsadviezen voor ouders en leerkrachten.
Sommige rekenproblemen zijn echter zo hardnekkig dat er van een rekenstoornis of dyscalculie gesproken kan worden. Om dyscalculie te kunnen vaststellen kan JESRI een diagnostisch onderzoek naar de rekenproblemen doen en een analyse van de cognitieve vaardigheden van het kind maken.

2. Individuele begeleiding
Rekenproblemen komen veel voor en horen bij het leren rekenen. Ze horen bij het ontwikkelende getalbegrip en de ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Veel rekenproblemen zijn goed te behandelen en met een gerichte begeleiding kan al veel bereikt worden.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat behandeling van de rekenproblemen nodig/gewenst is, wordt er een traject op maat ontwikkeld. Dit wordt in samenspraak met de leerkracht opgezet zodat onze lessen goed aansluiten bij het niveau van de groep en de rekenmethode die op school gebruikt wordt. De duur van het behandelingstraject is zo kort mogelijk zodat uw kind weer snel mee kan komen in de klas.

3. Rekencursussen
Wanneer er sprake is van uitval op een bepaald rekengebied kunt u uw kind ook aanmelden voor de diverse rekencursussen. Wij werken in kleine groepen van 4-6 kinderen maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Voor sommige cursussen is een bepaald startniveau nodig om optimaal profijt te kunnen hebben van de cursus. Bij iedere rekencursus staat aangegeven wat de voorwaarden zijn om de cursus optimaal te kunnen volgen.

Ons cursusaanbod:

naar boven