download aanmeldingsformulieren
formulier voor ouders


behandelaars
Riet van den Berg
lees- & spellingspecialist
behandeling
Anne-Marie Kock
G/Z-psycholoog
onderzoek & behandeling
Emmy Hofstee
deskundige
behandeling
Maril Duffhues
logopedist, lees- & spellingspecialist
behandeling


Lees- en/of spellingproblemen


  1. Dyslexie, geen EED
  2. Lees- en spellingproblemen maar geen dyslexie
  3. Behandeling van dyslexie/ lees- en spellingproblemen
  4. Niveau 3 begeleiding lezen en spellen

1. Dyslexie, geen EED
Wist u dat?
  • Dyslexie erg veel voorkomt? Tussen de 8 en 10% van de bevolking ondervindt er de gevolgen van. Niet alleen kinderen maar ook jongeren en volwassenen ondervinden hier problemen mee.
  • Dyslexie een aangeboren probleem is: een gevolg van zeer kleine afwijkingen in de taalcentra van de hersenen?
  • Dyslectische kinderen vaak op meerdere vlakken problemen ervaren, bijvoorbeeld ook met rekenen, vreemde talen, plannen van huiswerk en op het sociaal-emotionele vlak?
  • Maar niet alle lees- en spellingproblemen komen voort uit dyslexie. daarvoor is onderzoek nodig om te kunnen bepalen of er sprake is van dyslexie.
  • U voor onderzoek en behandeling van dyslexie anders dan de Vergoede Dyslexie Zorg terecht kunt bij JESRI?

Dyslexie betekent dat iemand hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling heeft. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties vaak achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden.
Dyslexie staat los van intelligentie. De lees- en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie zijn in de praktijk goed behandelbaar. Het is daarbij van groot belang dat er zo vroeg mogelijk onderzocht en behandeld wordt. Alleen dan is het mogelijk voor dyslecici om op een aanvaardbaar niveau van lezen en spellen te komen .
U kunt bij JESRI terecht voor onderzoek naar en behandeling van niet vergoede dyslexie. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

2. Lees- en spellingproblemen maar geen dyslexie
Soms heeft uw kind wel lees- en/of spellingproblemen maar zijn er onvoldoende aanwijzingen om aan dyslexie te denken. Dan is het mogelijk om een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) te doen om een startniveau te bepalen voor een behandeling.
Er wordt een handelingsplan gemaakt naar aanleiding van de problemen die uit het onderzoek komen, daarna kan er een behandeling starten. Bij de behandeling van lees-en spellingproblemen die niet wijzen op dyslexie word hetzelfde lespakket aangeboden als bij de behandeling van dyslexie.

3. Behandeling van dyslexie/ lees- en spellingproblemen
De behandeling bestaat uit het oefenen van het technisch lezen, het leren van de koppeling tussen letters en klanken en het systematisch aanleren van de spellingsregels. Daarnaast bestaat ook aandacht voor psycho-educatie (wat is dyslexie, hoe heeft het kind daar last van, het kind daarmee om leren gaan). De behandeling bestaat uit n sessie van 45 minuten per week op onze locatie en voor een optimaal resultaat is het de bedoeling dat er thuis vier keer per week geoefend wordt voor minimaal 15 tot dertig minuten per keer. Ouders spelen dus een belangrijke rol bij de behandeling en worden wekelijks begeleid door de behandelaar. De duur van de behandeling varieert, afhankelijk van de ernst van de dyslexie / lees- en of spellingproblemen, de inzet van kind en ouders, en kan oplopen tot anderhalf jaar. Er moet echter minimaal drie maanden behandeld worden om te kunnen bepalen of de behandeling resultaat kan hebben.

4. Niveau 3 begeleiding lezen en spellen
Wanneer er leerlingen zijn waarbij een vermoeden van dyslexie is moet er gestart worden met begeleiding op niveau 3 om deze leerlingen aan te kunnen melden voor onderzoek naar en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Omdat deze begeleiding erg intensief is (3x per week minimaal 30 minuten lees- en spellingbegeleiding) is het mogelijk deze begeleiding bij Jesri in te kopen.
Wij kunnen uw leerlingen 3x per week begeleiden maar ook is het mogelijk 1 2 keer per week begeleiding in te kopen. Dan begeleiden wij ook de leerkracht die de andere keren de leerlingen begeleid.
Vanwege onze goede samenwerking met het RID kunnen deze leerlingen dan zonder veel problemen bij hen aangemeld worden indien onderzoek nodig is.
Heeft u interesse vraag dan een vrijblijvend offertegesprek aan.
naar boven