download aanmeldingsformulieren
formulier voor ouders


behandelaars
Riet van den Berg
lees- & spellingspecialist
behandeling
Anne-Marie Kock
G/Z-psycholoog
onderzoek & behandeling
Emmy Hofstee
deskundige
behandeling
Mariël Duffhues
logopedist, lees- & spellingspecialist
behandeling


Lees- en/of spellingproblemen


Wist u dat?
  • Dyslexie erg veel voorkomt? Tussen de 8 en 10% van de bevolking ondervindt er de gevolgen van. Niet alleen kinderen maar ook jongeren en volwassenen.
  • Dyslexie een aangeboren probleem is: een gevolg van microscopische afwijkingen in de taalcentra van de hersenen?
  • Dyslectische kinderen vaak op meerdere vlakken problemen ervaren, bijvoorbeeld ook met rekenen, vreemde talen, plannen van huiswerk en op het sociaal-emotionele vlak?
  • U voor onderzoek en behandeling van dyslexie anders dan EED terecht kunt bij JESRI?
  • Wij u sinds oktober 2018 voor EED doorverwijzen naar RID.nl?

Dyslexie is een onzichtbare handicap die in het onderwijs helaas niet altijd tijdig wordt onderkend. Dyslexie betekent dat iemand ?hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling? heeft. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties vaak achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden.
Dyslexie staat los van intelligentie. De lees- en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie zijn in de praktijk goed behandelbaar. Het is daarbij van groot belang dat er zo vroeg mogelijk onderzocht en behandeld wordt. Alleen dan is het mogelijk voor dyslecten om op een aanvaardbaar niveau van lezen en spellen te komen.

U kunt bij JESRI terecht voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie
Wanneer er sprake is van dyslexie dan heeft uw kind recht op een dyslexieverklaring waarmee het kind gebruik kan maken van diverse hulpmiddelen en voorzieningen in het onderwijs. De verklaring kan echter alleen afgegeven worden wanneer er minimaal 20 weken extra begeleiding op school is gegeven en na een gedegen dyslexieonderzoek.

Diagnostisch onderzoek
Voor u een besluit neemt over het laten uitvoeren van een diagnostisch onderzoek kunt u, geheel vrijblijvend, informatie opvragen. Dit kan telefonisch of via ons contactformulier.
Tijdens dit onderzoek wordt de ernst van lees- en spellingsproblemen ingeschat én de onderliggende problematiek geanalyseerd. De bevindingen en adviezen worden in een uitgebreid onderzoeksverslag beschreven.
Afhankelijk van de vraagstelling en uw wensen kan er voor een onderzoek van één of twee halve dagen (drie of zes uur onderzoekstijd) worden gekozen. Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek waarin de diagnose/bevindingen en adviezen worden besproken.

Behandeling van dyslexie
De behandeling bestaat uit het oefenen van het technisch lezen, het leren van de koppeling tussen letters en klanken en het systematisch aanleren van de spellingsregels. Daarnaast bestaat ook aandacht voor psycho-educatie (wat is dyslexie, hoe heeft het kind daar last van, het kind daarmee om leren gaan).
De behandeling bestaat uit één sessie van 45 minuten per week op onze locatie en voor een optimaal resultaat is het de bedoeling dat er thuis vijf keer per week geoefend wordt voor minimaal twintig tot dertig minuten per keer. Ouders spelen dus een belangrijke rol bij de behandeling en worden wekelijks begeleid door de behandelaar. De duur van de behandeling varieert, afhankelijk van de ernst van de dyslexie en de inzet van kind en ouders, en kan oplopen tot twee jaar.

naar boven