download aanmeldingsformulier
voor onderzoekbehandelaars
Riet van den Berg
onderwijskundige & RT
onderzoek & behandeling
Emmy Hofstee
leerkracht
onderzoek & behandeling

Leerproblemen


Voordat we het juiste begeleidingsprogramma kunnen adviseren maken wij graag kennis met u en uw kind tijdens een introductiegesprek, waarin tevens een analyse wordt gemaakt van de studieproblemen. Indien een uitgebreider onderzoek moet plaatsvinden maken wij daarvoor direct met u een afspraak.

 1. Vakgerichte begeleiding
 2. Training tekstbegrip
 3. Remedial Teaching
 4. Vreemde talen onderwijs
 5. Engels
 6. Huiswerkbegeleiding

 1. Vakgerichte begeleiding
  Wanneer uw zoon/dochter problemen heeft met ťťn of enkele vak(ken) is het verstandig om daar extra aandacht aan te besteden. Middels vakgerichte begeleiding zorgen wij ervoor dat uw kind ook de meest vervelende of moeilijke vakken onder de knie krijgt. De problemen waar uw kind tegenaan loopt brengen wij in kaart en die lossen wij stap voor stap op totdat uw zoon/dochter begrijpt waar het over gaat en wat er van hem/haar verwacht wordt.

 2. Training tekstbegrip
  Tekstbegrip is niet iets dat je automatisch beheerst maar geleerd moet hebben. Wij doen dat in kleine groepjes met actuele teksten. Uw kind leert de tekst begrijpen, kort samen te vatten en tussen de regels door te lezen. Voordat wij beginnen wordt er eerst een begrijpend lezentest afgenomen zodat wij goed kunnen inschatten waar de problemen van uw kind liggen.

 3. Remedial Teaching
  Als uw zoon/dochter op school minder presteert terwijl het huiswerk wel in orde is, kunnen de problemen te maken hebben met de manier van leren. Tijdens de RT zal worden gezocht naar de studiemethode die het beste bij de leerling past. Tevens wordt er aandacht besteed aan onder andere planning, concentratie en tekstanalyse. Veel aandacht is er voor de manier van leren en het verbeteren van de "oude" leergewoonten.

 4. Vreemde talen onderwijs
  Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen hebben het vaak extra moeilijk wanneer zij de vreemde talen gaan leren. Op ons instituut werken wij met een remediŽrend softwareprogramma voor Engels, Frans en Duits. Het is ontwikkeld voor taalzwakke leerlingen maar ook leerlingen met dyslexie kunnen veel baat hebben van het programma.
  Daarnaast is het programma ook te gebruiken voor taal- en spellingzwakke leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs. Maar ook in de hogere leerjaren kan het programma veel uitkomst bieden.

 5. Engels
  Het pakket voor de Engelse taal kan voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs gebruikt worden bij leerlingen waarbij aangetoond is dat zij dyslectisch zijn. De taalzwakke leerling leert een basiswoordenschat van ca. 800 woorden. Deze woorden zijn gebaseerd op de meest gangbare leergangen die in de eerste leerjaren van het middelbaar onderwijs gebruikt worden.

 6. Huiswerkbegeleiding
  Omdat we ervan uitgaan dat een kind moet leren zelfstandig te werken bieden wij geen huiswerkbegeleiding aan maar is het mogelijk om vanaf midden groep 8 twee aansluitende trainingen te volgen: Op weg naar Snel leren = Leuk leren en Snel leren = Leuk leren. (zie blokken hieronder voor meer informatie).
  Tijdens beide trainingen maken wij de leerlingen bekend met verschillende leerstrategieŽn die ze per vak kunnen toepassen en waarmee zij hun eigen leerstijl leren doorgronden. Samengevat zorgen wij dat ze:
  • leren leren
  • leren plannen
  • leren effectief teksten te verwerken en samen te vatten en
  • steeds de link te leggen tussen wat ze leren en wat zij daar in het dagelijks leven mee kunnen.


Ons cursusaanbod


naar boven