download aanmeldingsformulier
voor onderzoekbehandelaars
Riet van den Berg
onderwijskundige & RT
onderzoek & behandeling
Emmy Hofstee
leerkracht
onderzoek & behandeling

Leerproblemen Voortgezet Onderwijs


Voordat we het juiste begeleidingsprogramma kunnen adviseren maken wij graag kennis met u en uw kind tijdens een introductiegesprek, waarin tevens een analyse wordt gemaakt van de studieproblemen. Indien een uitgebreider onderzoek moet plaatsvinden maken wij daarvoor direct met u een afspraak.

 1. Vakgerichte begeleiding
 2. Training tekstbegrip
 3. Vreemde talen onderwijs
 4. Huiswerkbegeleiding
 5. Intelligentieonderzoek

 1. Vakgerichte begeleiding
  Wanneer uw zoon/dochter problemen heeft met ťťn of enkele vak(ken) is het verstandig om daar extra aandacht aan te besteden. Middels vakgerichte begeleiding zorgen wij ervoor dat uw kind ook de meest vervelende of moeilijke vakken onder de knie krijgt. De problemen waar uw kind tegenaan loopt brengen wij in kaart en die lossen wij, samen met uw kind, stap voor stap op totdat uw zoon/dochter begrijpt waar het over gaat en wat er van hem/haar verwacht wordt.

 2. Training tekstbegrip
  Tekstbegrip is niet iets dat je automatisch beheerst maar geleerd moet hebben. Wij doen dat in kleine groepjes of individueel met actuele teksten. Uw kind leert de tekst begrijpen, kort samen te vatten en tussen de regels door te lezen. Voordat wij beginnen wordt er eerst een begrijpend leestoets afgenomen zodat wij goed kunnen inschatten waar de problemen van uw kind liggen.

 3. Vreemde talen onderwijs
  Bij JESRI werken wij met een remediŽrend softwareprogramma voor Engels, Frans en Duits. Het is ontwikkeld voor taalzwakke leerlingen maar ook leerlingen met dyslexie kunnen veel baat hebben van het programma. Daarnaast is het programma ook te gebruiken voor taal- en spellingzwakke leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs. Maar ook in de hogere leerjaren kan het programma veel uitkomst bieden.

 4. Huiswerkbegeleiding
  Omdat we ervan uitgaan dat een kind moet leren zelfstandig te werken bieden wij geen huiswerkbegeleiding aan maar is het mogelijk om vanaf midden groep 8 twee aansluitende trainingen te volgen: Op weg naar Snel leren = Leuk leren en Snel leren = Leuk leren. (zie blokken hieronder voor meer informatie).
  Tijdens beide trainingen maken wij de leerlingen bekend met verschillende leerstrategieŽn die ze per vak kunnen toepassen en waarmee zij hun eigen leerstijl leren doorgronden. Samengevat zorgen wij dat ze:
  • leren leren
  • leren plannen
  • leren effectief teksten te verwerken en samen te vatten en
  • steeds de link te leggen tussen wat ze leren en wat zij daar in het dagelijks leven mee kunnen.

 5. Intelligentieonderzoek
  Een intelligentieonderzoek geeft een voorspelling voor het schoolsucces van uw kind. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van uw kind op leergebied. Een intelligentieonderzoek kan ook een startpunt vormen bij het zoeken naar een verklaring van bepaalde leerproblemen en geeft informatie voor een geschikte aanpak.
  Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen die elk een ander aspect van de intelligentie meten. Er wordt gekeken wat de sterke en zwakke kanten zijn waarbij ook concentratie, motivatie, mogelijke faalangst en taakaanpak ook een rol spelen. Op deze wijze worden de ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart gebracht.


Ons cursusaanbod


naar boven