download aanmeldingsformulier
voor hoogbegaafdheid


behandelaars
Riet van den Berg
onderwijskundige
begeleiding & coaching
Anne-Marie Kock
G/Z-Psycholoog
onderzoek

Hoogbegaafdheid


Wanneer er sprake is van (of een vermoeden van) meer- of hoogbegaafdheid kunt u bij ons terecht voor onderzoek, advies en begeleiding. Onze ervaring is dat deze kinderen/jongeren naast alle positieve ontwikkelingsmogelijkheden toch op verschillende terreinen kunnen vastlopen. Niet alleen op leergebied, maar ook bij de werkhouding en vaker nog op sociaal en emotioneel gebied ontstaan er gemakkelijk problemen doordat er niet voldoende onderkenning en juiste begeleiding is.

Onze activiteiten op het gebied van hoogbegaafdheid omvatten onder meer:
  • Het verrichten van psychologisch onderzoek om de aard en de mate van de meerbegaafdheid te kunnen vaststellen.
  • Het verrichten van een didactisch onderzoek zodat het didactisch niveau/functioneren in kaart gebracht wordt.
  • Het geven van advies en/of ondersteuning/begeleiding aan ouders.
  • Het geven van advies en/of ondersteuning/begeleiding aan school. Voor scholen kunnen wij een uitgebreid handelingsprotocol maken gericht op compacten en verrijken, waarmee de leerkracht direct aan het werk kan.
  • Het begeleiden/coachen van meerbegaafde kinderen en jongeren.

Afhankelijk van de aanmeldingsgegevens bestaat het onderzoek uit 1 2 dagdelen. Om vast te stellen of bij uw kind gesproken kan worden van hoogbegaafdheid wordt er intelligentieonderzoek verricht en wordt aan u, de leerkracht en/of uw kind gevraagd n of meerdere vragenlijsten in te vullen.
Bij kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd kan nog niet definitief vastgesteld worden of uw kind al dan niet hoogbegaafd is. Op die leeftijd kunnen kinderen namelijk (plotseling) grote ontwikkelingssprongen doormaken. Wel kan op dat moment al de ontwikkelingsvoorsprong bepaald worden.
Eventueel kan er ook aanvullend didactisch onderzoek verricht worden indien er een vermoeden van onderpresteren is.
naar boven