behandelaar
Emmy Hofstee
autismespecialist
begeleiding & coaching

Autisme


Onze autismespecialist werkt vanuit een Persoons Gebonden Budget met kinderen en hun ouders aan de problemen waar zij tegenaan lopen. Vanwege hun informatieverwerkingsstoornis hebben kinderen met autisme een andere stijl van denken. Zij leren dan ook op een andere manier en dat geeft binnen het reguliere schoolsysteem, maar ook in de thuissituatie en in de sociale contacten, vaak problemen.
Een individuele aanpak, afgestemd op de specifieke behoeften van het kind is dan ook zeer wenselijk. Daarbij vinden wij overleg en samenwerking met de ouders en leerkracht(en) van groot belang. Ook kunnen wij, indien dit op prijs wordt gesteld, binnen de school adviseren.
naar boven